Archive for September 2010

Laporan: Majlis Berbuka Puasa GAJ 2010

Salam pemashor. Berikut adalah gambar-gambar suasana di Majlis Berbuka Puasa GAJ 2010, yang berlangsung di DECTAR, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pemashor mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Gabungan Anak Johor dan juga Persatuan Mahasiswa Anak Johor UKM (Permaj) atas kejayaan program berkenaan.

Majlis Berbuka Puasa GAJ tersebut dirasmikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Y.B Datuk Hj. Ahmad bin Maslan. Turut disertai, beberapa persatuan anak negeri Johor dari institusi pengajian tinggi awam yang lain seperti Universiti Perguruan Sultan Idris, Universiti Pertahanan Nasional dan Universiti Islam Antarabangsa. Laporan: Majlis Berbuka Puasa YB Muar 2010

Pihak Pemashor mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli-ahli Pemashor yang turut serta menghadiri jemputan dua majlis berbuka puasa daripada YB Muar dan Permaj Universiti Kebangsaan Malaysia. Berikut adalah gambar-gambar yang dirakam sepanjang suasana program berlangsung.

Majlis Berbuka Puasa YB Muar 2010.Gambar kerika Majlis Berbuka Puasa Gabungan Anak Johor di Universiti Kebangsaan Malaysia akan kemaskini kelak.