Archive for 2008

Selamat Datang

Bahagian Maklumat & Pengisian Blog Persatuan Mahasiswa Johor (PEMASHOR) Universiti Malaya sesi 2008/2009 mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada pengunjung blog ini. Tujuan blog ini diwujudkan bagi mendekatkan persatuan dengan ahli persatuan mahasiswa johor yang ada, baik dalam universiti mahupun dari institut pengajian tinggi tempatan yang lain.